Hiện tại, chúng tôi cung cấp hỗ trợ cho trò chơi Realms of Ethernity. Trước khi gửi yêu cầu, hãy xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi bên dưới. Vui lòng chọn lĩnh vực bạn cần hỗ trợ.

1 - HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ VỀ KỸ THUẬT

Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp (tiếng Anh) tại đây.

2 - HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ TRONG GAME

3 - CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

BẠN CẦN HỖ TRỢ TRỰC TIẾP? VUI LÒNG GỬI PHIẾU YÊU CẦU HỖ TRỢ

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ CỦA CHÚNG TÔI SẼ LIÊN HỆ SỚM NHẤT CÓ THỂ
©2021 Wild Thunder Studio