Get in touch

Need help with one of our games? Please visit the support page.

YÊU CẦU CHUNG

Yêu cầu chung về thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected] (Mr. Đức - CEO/Founder, Wild Thunder Studio)

THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

Yêu cầu thông tin báo chí, liên hệ qua email [email protected] (Mr. Nhân - Marketing Director, Wild Thunder Studio)

TUYỂN DỤNG

Yêu cầu thông tin về cơ hội việc làm, liên hệ qua email [email protected] (Ms. Quyên - Head of Operations, Wild Thunder Studio)
Chúng tôi sẻ phản hồi sớm nhất có thể !
©2021 Wild Thunder Studio